• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Čelákovice se poprvé připojily k Plavecké soutěži měst

Celkem 144 plavců všech věkových kategorií se zúčastnilo jubilejního 25. ročníku Plavecké soutěže měst, kterou letos premiérově v Čelákovicích uspořádala Čelákovická sportovní, p.o.. Ve středu 5. října 2016 měli plavci všech věkových kategorií možnost v časech 6.15 – 8.00, 12.00 – 13.00, 13.30 – 15.00 nebo 19.00 – 21.30 hodin zaplavat si libovolným stylem na čas trať 100 metrů a otestovat tak svoji aktuální formu a zároveň se na chvíli ocitnout v roli jednoho z "reprezentantů" čelákovického bazénu.

"Naši plavčíci a instruktoři přiřadili podle tabulek každému plavci příslušné body a to podle času, věku a pohlaví. Všechny body za celý den se sečetly a porovnaly s dalšími bazény, které se do soutěže přihlásily," upřesňuje podobu soutěže ředitel Ing. Petr Bambas.

Čelákovice obsadily v kategorii A (města do 20 tisíc obyvatel) celkové 11. místo (1.781 bodů). "Před námi skončila mnohem větší Kutná Hora, kde bydlí téměř 20 tisíc lidí a kde si přišlo zaplavat 204 lidí, tedy o 60 více, než u nás. Vítězem "naší" kategorie se staly Kravaře s počtem 579 plavců a 6.723 bodů," přibližuje výsledky Petr Bambas a dodává: "V Čelákovicích se řada plavců zalekla, že se v Městském bazénu konají opravdové závody a místo vstupu zdarma a zaplavání 100 metrů na čas a pro zábavu raději svou návštěvu odložila, což je velká škoda. Věřím, že příští rok už budou vědět, že jde více o zábavu než o závody a nebudou se bát."

Nejmladší účastnicí soutěže v Městském bazénu byla pětiletá Anna Paliatková a nejstaršími plavci byli Milan Břimčil (71 let) a Milan Vosátko (69 let). Nejrychlejší čas v kategorii mužů i absolutně zaplaval Luboš Valehrach (1 min. 26 sec.), mezi ženami byla nejrychlejší Anna Havránková (1 min. 33 sec.). "Všichni tito závodníci přinesli našemu bazénu plný počet 28 bodů, ale obrovské poděkování patří úplně všem 144 plavcům, kteří se nezalekli a čtyři bazény si zaplavali," uzavírá ředitel Čelákovické sportovní Ing. Petr Bambas.

Plavecká soutěž měst je tradiční celorepublikovou akcí pořádanou od roku 1992, letos poprvé pod hlavičkou ČASPV, v rámci propagace kondičního plavání jako vděčné, celoročně i celoživotně využitelné pohybové aktivity.

 

Děkujeme!

Čelákovická sportovní, p.o.

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.