• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Městský bazén měl v roce 2016 rekordní příjmy

Čelákovická sportovní, p.o. začala fungovat v srpnu 2015 a od té doby je koalicí, opozicí (byť z různých důvodů) i veřejností netrpělivě očekáváno hodnocení hospodaření Městského bazénu. Relevantní čísla bohužel nebyla k dispozici dříve, protože za rok 2015 nebylo co hodnotit (půl roku fungoval Městský bazén jako organizační složka města a půl roku jako příspěvková organizace a navíc se v jeho vedení vystřídalo několik lidí (Miloš Bukač, Ivana Marešová, Petr Bambas)).

Prvním uceleným účetním obdobím tak byl právě rok 2016, který skončil nejlepším hospodařením v posledních letech!

Hlavním důvodem je dramatické navýšení příjmů (viz. graf).

Prijmy 2016 graf

Díky plaveckým kurzům, vstřícnému přístupu k veřejnosti, kvalitní plavecké výuce pro ZŠ a MŠ a především aktivní prací se všemi druhy „klientů“ vygenerovala Čelákovická sportovní, p.o. o 1.200.000,- Kč vyšší příjmy, než tomu bylo v předchozích šesti letech, kdy se příjmy pohybovaly vždy kolem hranice 3.650.000,- Kč ročně.

"V posledních letech se ztráta v hospodaření Městského bazénu pohybovala v průměru kolem 2.250.000,- Kč. Čelákovická sportovní dostala od vedení města k dispozici na provoz Městského bazénu formou příspěvku zřizovatele částku jeden a půl milionu korun na rok. Tím nám město jasně určilo, jakou maximální možnou ztrátu provozu bazénu od nás očekává. Nám se podařilo v roce 2016 ztrátu snížit dokonce na 1.350.000,- Kč, tedy ve srovnání s předchozími roky o 900 tisíc korun!", přibližuje ředitel Petr Bambas.

Tohoto výsledku dosáhla Čelákovická sportovní navzdory vyšším nákladům na vodu plynoucím z příchodu nového provozovatele vodovodní sítě (cca 130.000,- Kč ročně) i navzdory nákladům na zvýšení komfortu pro návštěvníky bazénu – zvýšení teploty vody na 28 stupňů a vzduchu na 30 stupňů Celsia – i navzdory zavedení částečného provozu v létě (dva týdny v červenci a dva týdny v srpnu).

"Podnikatelé mohou namítnout, že snížení je chvályhodné, ale pořád je to ztráta. Měl jsem stejný pocit „nedostatečnosti“, zjišťoval jsem proto fakta o plaveckých bazénech v České republice. Výsledkem je zjištění, že všechny plavecké bazény jsou ztrátové, s výjimkou Aquapalace Praha a Aqualandu Moravia, tedy dvou největších zábavních aquaparků v České republice… Například Nová Paka otevřela v roce 2016 nový plavecký bazén a počítá s roční ztrátou kolem tří milionů korun. Nedaleký Jičín, který má kromě krytého plaveckého bazénu i venkovní koupaliště vygeneroval dokonce ztrátu blížící se deseti milionům…", upřesňuje Petr Bambas a dodává: "Provozování plaveckých bazénů zkrátka není ziskovou záležitostí a to je také důvodem, proč je provozují a dotují města nebo kraje, téměř vždy prostřednictvím svých servisních organizací (příspěvkové organizace, společnosti s ručením omezením apod.)".

Poděkování za hospodářský výsledek roku 2016 patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům Čelákovické sportovní! A je jedno, jestli jde o plavčíka, uklízečku, recepční, strojníka nebo instruktorku.

Děkujeme za návštěvu a i příště se na vás těšíme v Městském bazénu v Čelákovicích!

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, minihřiště s umělým osvětlením nebo veřejně přístupnou atletickou dráhu TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu,...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.