• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Městský bazén měl v roce 2016 rekordní příjmy

Čelákovická sportovní, p.o. začala fungovat v srpnu 2015 a od té doby je koalicí, opozicí (byť z různých důvodů) i veřejností netrpělivě očekáváno hodnocení hospodaření Městského bazénu. Relevantní čísla bohužel nebyla k dispozici dříve, protože za rok 2015 nebylo co hodnotit (půl roku fungoval Městský bazén jako organizační složka města a půl roku jako příspěvková organizace a navíc se v jeho vedení vystřídalo několik lidí (Miloš Bukač, Ivana Marešová, Petr Bambas)).

Prvním uceleným účetním obdobím tak byl právě rok 2016, který skončil nejlepším hospodařením v posledních letech!

Hlavním důvodem je dramatické navýšení příjmů (viz. graf).

Prijmy 2016 graf

Díky plaveckým kurzům, vstřícnému přístupu k veřejnosti, kvalitní plavecké výuce pro ZŠ a MŠ a především aktivní prací se všemi druhy „klientů“ vygenerovala Čelákovická sportovní, p.o. o 1.200.000,- Kč vyšší příjmy, než tomu bylo v předchozích šesti letech, kdy se příjmy pohybovaly vždy kolem hranice 3.650.000,- Kč ročně.

"V posledních letech se ztráta v hospodaření Městského bazénu pohybovala v průměru kolem 2.250.000,- Kč. Čelákovická sportovní dostala od vedení města k dispozici na provoz Městského bazénu formou příspěvku zřizovatele částku jeden a půl milionu korun na rok. Tím nám město jasně určilo, jakou maximální možnou ztrátu provozu bazénu od nás očekává. Nám se podařilo v roce 2016 ztrátu snížit dokonce na 1.350.000,- Kč, tedy ve srovnání s předchozími roky o 900 tisíc korun!", přibližuje ředitel Petr Bambas.

Tohoto výsledku dosáhla Čelákovická sportovní navzdory vyšším nákladům na vodu plynoucím z příchodu nového provozovatele vodovodní sítě (cca 130.000,- Kč ročně) i navzdory nákladům na zvýšení komfortu pro návštěvníky bazénu – zvýšení teploty vody na 28 stupňů a vzduchu na 30 stupňů Celsia – i navzdory zavedení částečného provozu v létě (dva týdny v červenci a dva týdny v srpnu).

"Podnikatelé mohou namítnout, že snížení je chvályhodné, ale pořád je to ztráta. Měl jsem stejný pocit „nedostatečnosti“, zjišťoval jsem proto fakta o plaveckých bazénech v České republice. Výsledkem je zjištění, že všechny plavecké bazény jsou ztrátové, s výjimkou Aquapalace Praha a Aqualandu Moravia, tedy dvou největších zábavních aquaparků v České republice… Například Nová Paka otevřela v roce 2016 nový plavecký bazén a počítá s roční ztrátou kolem tří milionů korun. Nedaleký Jičín, který má kromě krytého plaveckého bazénu i venkovní koupaliště vygeneroval dokonce ztrátu blížící se deseti milionům…", upřesňuje Petr Bambas a dodává: "Provozování plaveckých bazénů zkrátka není ziskovou záležitostí a to je také důvodem, proč je provozují a dotují města nebo kraje, téměř vždy prostřednictvím svých servisních organizací (příspěvkové organizace, společnosti s ručením omezením apod.)".

Poděkování za hospodářský výsledek roku 2016 patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům Čelákovické sportovní! A je jedno, jestli jde o plavčíka, uklízečku, recepční, strojníka nebo instruktorku.

Děkujeme za návštěvu a i příště se na vás těšíme v Městském bazénu v Čelákovicích!

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.