• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Čelákovice mají další moderní sportoviště

Sportovní hřiště v ulici Na Nábřeží prošlo v průběhu prázdnin kompletní plánovanou rekonstrukcí, kterou společně zajistily Město Čelákovice a Čelákovická sportovní, p.o..

 

Původní nevyhovující povrch (umělý trávník se vsypaným křemičitým pískem) byl kompletně odvezen, poté došlo k odtěžení vrchní části podloží a následovala realizace speciální železobetonové desky. Finálním povrchem je moderní a bezúdržbový polyuretanový povrch SmartSoft tloušťky 11 mm, který se osvědčil na Sportovním hřišti Duhovém v Jiřině nebo na hřišti u Městského bazénu.

Současně s úpravou podloží a povrchu došlo i ke kompletní výměně prken v oplocení, k natření nosné kovové konstrukce, osazení nových basketbalových košů, ochranné sítě a instalovány byly i nové fotbalové branky.

Sportovní hřiště Na Nábřeží dnes nabízí kromě hřiště na basketbal, fotbal nebo volejbal či tenis také herní prvky pro menší děti.

Správu a údržbu moderního sportoviště bude po převzetí od města zajišťovat Čelákovická sportovní, p.o.

Fotografie - rekonstrukce (léto 2017)


Fotografie - dříve

 

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.