• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Čelákovice mají další moderní sportoviště

Sportovní hřiště v ulici Na Nábřeží prošlo v průběhu prázdnin kompletní plánovanou rekonstrukcí, kterou společně zajistily Město Čelákovice a Čelákovická sportovní, p.o..

 

Původní nevyhovující povrch (umělý trávník se vsypaným křemičitým pískem) byl kompletně odvezen, poté došlo k odtěžení vrchní části podloží a následovala realizace speciální železobetonové desky. Finálním povrchem je moderní a bezúdržbový polyuretanový povrch SmartSoft tloušťky 11 mm, který se osvědčil na Sportovním hřišti Duhovém v Jiřině nebo na hřišti u Městského bazénu.

Současně s úpravou podloží a povrchu došlo i ke kompletní výměně prken v oplocení, k natření nosné kovové konstrukce, osazení nových basketbalových košů, ochranné sítě a instalovány byly i nové fotbalové branky.

Sportovní hřiště Na Nábřeží dnes nabízí kromě hřiště na basketbal, fotbal nebo volejbal či tenis také herní prvky pro menší děti.

Správu a údržbu moderního sportoviště bude po převzetí od města zajišťovat Čelákovická sportovní, p.o.

Fotografie - rekonstrukce (léto 2017)


Fotografie - dříve

 

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, minihřiště s umělým osvětlením nebo veřejně přístupnou atletickou dráhu TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu,...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.