• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

NOVINKA - Cvičení pro maminky a miminka

Na jaro 2018 připravila Čelákovická sportovní, p.o. novinku a to cvičení pro malé děti a maminky - MA-MI FIT by Zuza a Marťa. Cvičení bude probíhat každé pondělí v tělocvičně Městského bazénu (Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice). První lekce proběhne v pondělí 23. dubna 2018, cena lekce je 150,- Kč.

 

 

 

 

Co nabízíme

Podpora pohybového vývoje: speciálně vybrané cviky vhodné pro konkrétní věkovou skupinu, zpočátku cvičí dítě s rodičem, později zvládají děti samy.

Velké množství pomůcek: motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů, rozvoj pohybových schopností.

Podpora spontánního pohybu: v každé lekci bude pro děti připravena překážková dráha, kterou děti s nadšením zdolávají a rozvíjí své dovednosti.

Rozvoj řeči a vnímání rytmu: cvičení je doprovázené básničkami, písničkami. Děti si je snadno zapamatují a cvičení v rytmu je baví.

Citlivý přístup a bezpečí: vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

Pro maminky: V lekcích je pro maminky připravené speciální cvičeni buď s využitím váhy vlastního děťátka nebo s vahou vlastního těla či pomůckami. Cvičení je zaměřené na posílení hlavních svalových skupin a zformovaní postavy nejen po porodu, ale také na uvolnění přetížených svalů z častého nošení dítěte.

1. skupina

Čas: 9.30 - 10.00 hod.

Věk dítěte: cca 1 - 1,5 roku

Délka lekce: 30 min.

Kdo cvičí: rodič i dítě

Náplň lekce: Cvičení zajišťuje dítěti nové podněty, které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj. Děti překonávají překážky, trénují lezení ve ztížených podmínkách - tunely, balanční a nerovné povrchy, šikmé plochy... Cvičení doprovázíme básničkami a písničkami. Nejprve cvičí děťátko a poté cvičí maminka s využitím váhy vlastního děťátka.

2. skupina

Čas: 10.15 - 11.00 hod.

Věk: 1,5 - 2 roky

Délka lekce: 45 min.

Kdo cvičí: rodič i dítě

Náplň lekce: Lekce zaměřená na všestranný pohybový rozvoj dítěte (skok, hod, běh...) ve formě her, překážkových drah. V lekcích podporujeme a rozvíjíme dosaženou motoriku dítěte, využíváme spoustu pomůcek a podporujeme orientaci v prostoru. Pravidelným cvičením se zvyšuje také sociální stabilita děťátka. V rámci lekce cvičí také maminka (posilovací a uvolňovací cviky).

3. skupina

Čas: 11.15 - 12.00 hod.

Věk: 2,5 - 3,5 roku

Délka lekce: 45 min.

Kdo cvičí: JEN dítě bez rodiče

Náplň lekce: Dětem v lekcích nabízíme hry, soutěže a lákavé překážky, které s nadšením překonávají. Dalšími pro dítě zajímavými pomůckami rozvíjíme také jemnou motoriku, zařazujeme i malou akrobacii. Vše za doprovodu básniček a písniček. Během cvičení není nutná přitomnost rodiče, dítě zvládá cviky samo a zároveň posiluje první samostatné kontakty s vrstevníky.

Pokud jste přihlášeni na facebooku, podrobnosti najdete na "Ma-mi Fit".

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Čelákovická sportovní, p.o.

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.