• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

NOVINKA - Cvičení pro maminky a miminka

Na jaro 2018 připravila Čelákovická sportovní, p.o. novinku a to cvičení pro malé děti a maminky - MA-MI FIT by Zuza a Marťa. Cvičení bude probíhat každé pondělí v tělocvičně Městského bazénu (Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice). První lekce proběhne v pondělí 23. dubna 2018, cena lekce je 150,- Kč.

 

 

 

 

Co nabízíme

Podpora pohybového vývoje: speciálně vybrané cviky vhodné pro konkrétní věkovou skupinu, zpočátku cvičí dítě s rodičem, později zvládají děti samy.

Velké množství pomůcek: motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů, rozvoj pohybových schopností.

Podpora spontánního pohybu: v každé lekci bude pro děti připravena překážková dráha, kterou děti s nadšením zdolávají a rozvíjí své dovednosti.

Rozvoj řeči a vnímání rytmu: cvičení je doprovázené básničkami, písničkami. Děti si je snadno zapamatují a cvičení v rytmu je baví.

Citlivý přístup a bezpečí: vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

Pro maminky: V lekcích je pro maminky připravené speciální cvičeni buď s využitím váhy vlastního děťátka nebo s vahou vlastního těla či pomůckami. Cvičení je zaměřené na posílení hlavních svalových skupin a zformovaní postavy nejen po porodu, ale také na uvolnění přetížených svalů z častého nošení dítěte.

1. skupina

Čas: 9.30 - 10.00 hod.

Věk dítěte: cca 1 - 1,5 roku

Délka lekce: 30 min.

Kdo cvičí: rodič i dítě

Náplň lekce: Cvičení zajišťuje dítěti nové podněty, které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj. Děti překonávají překážky, trénují lezení ve ztížených podmínkách - tunely, balanční a nerovné povrchy, šikmé plochy... Cvičení doprovázíme básničkami a písničkami. Nejprve cvičí děťátko a poté cvičí maminka s využitím váhy vlastního děťátka.

2. skupina

Čas: 10.15 - 11.00 hod.

Věk: 1,5 - 2 roky

Délka lekce: 45 min.

Kdo cvičí: rodič i dítě

Náplň lekce: Lekce zaměřená na všestranný pohybový rozvoj dítěte (skok, hod, běh...) ve formě her, překážkových drah. V lekcích podporujeme a rozvíjíme dosaženou motoriku dítěte, využíváme spoustu pomůcek a podporujeme orientaci v prostoru. Pravidelným cvičením se zvyšuje také sociální stabilita děťátka. V rámci lekce cvičí také maminka (posilovací a uvolňovací cviky).

3. skupina

Čas: 11.15 - 12.00 hod.

Věk: 2,5 - 3,5 roku

Délka lekce: 45 min.

Kdo cvičí: JEN dítě bez rodiče

Náplň lekce: Dětem v lekcích nabízíme hry, soutěže a lákavé překážky, které s nadšením překonávají. Dalšími pro dítě zajímavými pomůckami rozvíjíme také jemnou motoriku, zařazujeme i malou akrobacii. Vše za doprovodu básniček a písniček. Během cvičení není nutná přitomnost rodiče, dítě zvládá cviky samo a zároveň posiluje první samostatné kontakty s vrstevníky.

Pokud jste přihlášeni na facebooku, podrobnosti najdete na "Ma-mi Fit".

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Čelákovická sportovní, p.o.

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, minihřiště s umělým osvětlením nebo veřejně přístupnou atletickou dráhu TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu,...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.