• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Rok 2017 byl pro Městský bazén nejúspěšnější v historii

Zřízení a fungování Čelákovické sportovní má smysl. Jednoznačně to prokazuje hospodaření hlavního pilíře činnosti této příspěvkové organizace města – Městského bazénu.

Před rokem sliboval ředitel Čelákovické sportovní, p.o. Ing. Petr Bambas: "Troufám si slíbit, že rok 2017, za který budu od A do Z plně odpovědný dopadne ještě lépe, než rok 2016, který skončil nejlepším hospodařením Městského bazénu v posledních letech.

Sliby se mají plnit nejen o vánocích, ale především je třeba skládat účty vedení města i veřejnosti, protože Čelákovická sportovní hospodaří s veřejnými financemi.

Porovnání výše příjmů Městského bazénu jako organizační složky města v letech 2007 – 2015 (Mgr. Miloš Bukač) a jako součásti Čelákovické sportovní, p.o. (Ing. Petr Bambas):

Příspěvek města coby zřizovatele byl i pro rok 2017 byl kalkulován na maximální možnou celoroční ztrátu 1.500 tis. Kč. Výše příjmů v roce 2017 dosáhla rekordní výše 5.775 tis. Kč (oproti 4.853 tis. Kč v roce 2016) a přesáhla tak o více 2.100 tis. Kč!! průměrné příjmy Městského bazénu z období 2010 – 2015.

Celkové ztráty provozu Městského bazénu (při porovnatelných výdajích) v letech 2007 – 2015 (Mgr. Miloš Bukač) a jako součásti Čelákovické sportovní, p.o. (Ing. Petr Bambas):

V posledních čtyřech letech pod vedením Mgr. Bukače se ztráta v hospodaření Městského bazénu pohybovala v průměru kolem 2 milionů korun. Čelákovické sportovní se podařilo v roce 2016 ztrátu snížit na 1.350 tis. Kč a v loňském roce činila pouze 800 tis. Kč.

"Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory nákladům na zvýšení komfortu pro návštěvníky bazénu – teplota vody je trvale 28 stupňů a vzduchu 30 stupňů Celsia", uzavírá Petr Bambas a dodává: "Poděkování za nejlepší výsledek hospodaření v historii Městského bazénu patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům Čelákovické sportovní!"

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.