• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Rok 2017 byl pro Městský bazén nejúspěšnější v historii

Zřízení a fungování Čelákovické sportovní má smysl. Jednoznačně to prokazuje hospodaření hlavního pilíře činnosti této příspěvkové organizace města – Městského bazénu.

Před rokem sliboval ředitel Čelákovické sportovní, p.o. Ing. Petr Bambas: "Troufám si slíbit, že rok 2017, za který budu od A do Z plně odpovědný dopadne ještě lépe, než rok 2016, který skončil nejlepším hospodařením Městského bazénu v posledních letech.

Sliby se mají plnit nejen o vánocích, ale především je třeba skládat účty vedení města i veřejnosti, protože Čelákovická sportovní hospodaří s veřejnými financemi.

Porovnání výše příjmů Městského bazénu jako organizační složky města v letech 2007 – 2015 (Mgr. Miloš Bukač) a jako součásti Čelákovické sportovní, p.o. (Ing. Petr Bambas):

Příspěvek města coby zřizovatele byl i pro rok 2017 byl kalkulován na maximální možnou celoroční ztrátu 1.500 tis. Kč. Výše příjmů v roce 2017 dosáhla rekordní výše 5.775 tis. Kč (oproti 4.853 tis. Kč v roce 2016) a přesáhla tak o více 2.100 tis. Kč!! průměrné příjmy Městského bazénu z období 2010 – 2015.

Celkové ztráty provozu Městského bazénu (při porovnatelných výdajích) v letech 2007 – 2015 (Mgr. Miloš Bukač) a jako součásti Čelákovické sportovní, p.o. (Ing. Petr Bambas):

V posledních čtyřech letech pod vedením Mgr. Bukače se ztráta v hospodaření Městského bazénu pohybovala v průměru kolem 2 milionů korun. Čelákovické sportovní se podařilo v roce 2016 ztrátu snížit na 1.350 tis. Kč a v loňském roce činila pouze 800 tis. Kč.

"Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory nákladům na zvýšení komfortu pro návštěvníky bazénu – teplota vody je trvale 28 stupňů a vzduchu 30 stupňů Celsia", uzavírá Petr Bambas a dodává: "Poděkování za nejlepší výsledek hospodaření v historii Městského bazénu patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům Čelákovické sportovní!"

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, minihřiště s umělým osvětlením nebo veřejně přístupnou atletickou dráhu TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu,...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.