• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Městský bazén znovu zažil rekordně úspěšný rok

Rok 2018 byl pro Městský bazén, který provozuje Čelákovická sportovní, p.o. opět rekordně úspěšný!!

Městský bazén hospodařil v roce 2018 s nejnižší ztrátou v historii 413 tis. Kč, zatímco v posledních čtyřech letech pod vedením Mgr. Bukače se ztráta v hospodaření Městského bazénu pohybovala v průměru kolem 2 milionů korun.

Porovnání výše příjmů Městského bazénu jako organizační složky města v letech 2008 – 2015 (Mgr. Miloš Bukač) a jako součásti Čelákovické sportovní, p.o. (Ing. Petr Bambas):

Scan0649

Příspěvek zřizovatele, tedy dotace města na provoz Městského bazénu, byl v roce 2018 (stejně jako vždy v minulosti) ve výši 1,5 milionu korun. Důvodem rekordního účetního zisku 859 tis. Kč (před odpisy dokonce 892 tis. Kč) jsou výrazně vyšší výnosy z vlastní činnosti (plavecký výcvik ZŠ a MŠ, plavecké kurzy, Příměstský tábor, prodej plaveckých pomůcek, zajištění autobusové dopravy atd.). Výše vlastních příjmů v roce 2018 dosáhla rekordní výše 6,43 mil. Kč (oproti příjmům 5,78 mil. Kč v roce 2017 a příjmům 4,85 mil. Kč v roce 2016) a přesáhla tak o více než 2,75 mil. Kč průměrné příjmy Městského bazénu z období 2010 – 2015.

Celkové ztráty provozu Městského bazénu (při porovnatelných výdajích) v letech 2008 – 2015 (Mgr. Miloš Bukač) a jako součásti Čelákovické sportovní, p.o. (Ing. Petr Bambas):

Scan0648

"Tři roky po sobě se nám daří zlepšovat hospodaření Městského bazénu, takže rok 2019 je pro nás zlomový. Ukáže se, jestli jsme již dosáhli maxima možného (všechny plavecké bazény jsou více či méně ztrátové) nebo se nám podaří obrovský zázrak v podobě vyrovnaného hospodaření," komentuje hospodaření Městského bazénu ředitel Čelákovické sportovní Ing. Petr Bambas a dodává: "Velké poděkování patří jako vždy všem zaměstnancům a spolupracovníkům Čelákovické sportovní, včetně nové „mladé krve“, kterou se snažíme chod bazénu na všech pozicích oživit."

Těšíme se na Vaši návštěvu v Městském bazénu!

Čelákovická sportovní, p.o.

 

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.