• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

!! Městský bazén je otevřen od 25. 5. 2020 !!

Čelákovická sportovní, p.o. v návaznosti na přijatá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a krizová opatření vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2 informuje:

- od 25. 5. 2020 na základě povolení Ministerstva zdravotnictví České republiky obnoven provoz Městského bazénu při splnění podmínek:

Hygienické požadavky pro návštěvníky

Hygienické požadavky pro provozovatele

Pozn.: V týdnu od 25. 5. 2020 v obvyklých dnech a časech zahájeny všechny plavecké kurzy pořádané Čelákovickou sportovní, p.o. i tréninky plaveckého oddílu Patriot Čelákovice.

- od 25. 5. 2020 na základě povolení Ministerstva zdravotnictví plně obnoven provoz Sportovní haly Vikomt, Městského stadionu a tělocvičny u Městského bazénu. Na venkovním i vnitřním sportovišti se může nacházet ve stejný čas nejvýše 300 osob. Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek: zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, zajistit možnost desinfekce rukou v šatně, pravidelný úklid a desinfekce prostor.

 

- od 11.5. 2020 na základě rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovice částečně obnoven provoz Sportovní haly Vikomt a tělocvičny u Městského bazénu. Při organizovaném tréninku sportovců ve venkovním i vnitřním sportovišti se může nacházet ve stejný čas nejvýše 100 osob. Vnitřní prostory sportoviště nesmí být využívány, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení!!

- od 27.4. 2020 na základě rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovice částečně obnoven provoz Dětských hřišť, víceúčelových a workoutových sportovišť a Městského stadionu. Venkovní sportoviště a další veřejná prostranství (včetně Městského stadionu) je možné využívat za splnění následujících podmínek – sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob musí být odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna, plot) nebo vzdáleností nejméně 2 m, společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 m. Vnitřní prostory sportoviště nesmí být využívány, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení!!

- od 10.4. 2020 na základě rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovice částečně obnoven provoz Dětských hřišť, víceúčelových a workoutových sportovišť a Městského stadionu. Venkovní sportoviště je možné využívat k individuálnímu sportování, je nutné dodržet minimální odstup 2 m od ostatních osob, společně mohou sportovat nejvýše 2 osoby s výjimkou členů domácnosti, na hřišti smí být pouze 2 osoby a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, umývárny, sprchy a další uzavřené společné prostory!!

Důležité podrobné informace najdete zde:

Krizový štáb Čelákovice 4.6.2020

Krizový štáb Čelákovice 25.5.2020

Krizový štáb Čelákovice 16.5.2020

Krizový štáb Čelákovice 11.5.2020

Krizový štáb Čelákovice 1.5.2020

Krizový štáb Čelákovice 26.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 23.4.2020 

Krizový štáb Čelákovice 16.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 15.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 14.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 8.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 6.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 3.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 1.4.2020

Krizový štáb Čelákovice 31.3.2020

Krizový štáb Čelákovice 27.3.2020

Krizový štáb Čelákovice 25.3.2020

Krizový štáb Čelákovice 17.3.2020

Krizový štáb Čelákovice 15.3.2020

Krizový štáb Čelákovice 13.3.2020

Usnesení vlády - bazén

Usnesení vlády - sportoviště

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.