• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

O nejrychlejšího plavce měsíce

Vážení návštěvníci, změřte své síly s ostatními návštěvníky bazénu.


Propozice:
Soutěže se může zúčastnit každý, od dětí až po seniory. Stačí uplavat 50 m libovolným stylem a nechat si čas změřit plavčíkem. Stačí, když u plavčíka nahlásíte, že se chcete akce zúčastnit, plavčík Vám změří stopkami čas a zapíše Vás do listiny plavců.  

Plave se volným stylem na 50 m (dva bazény). Plavec má možnost startovního skoku.
Závodníci jsou rozděleni dle věku: 
1. Kategorie 5–10 let
2. Kategorie  11–15 let
3. Kategorie  16–20 let
4. Kategorie  21–40 let
5. Kategorie  41–60 let
6. Kategorie nad 60 let 
Výhry: V každé kategorii budou odměněni tři nejrychlejší plavci takto:
1. místo 3 vstupy ZDARMA
2. místo 2 vstupy ZDARMA
3. místo 1 vstup ZDARMA

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.