• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

O nejrychlejšího plavce měsíce

Vážení návštěvníci, změřte své síly s ostatními návštěvníky bazénu.


Propozice:
Soutěže se může zúčastnit každý, od dětí až po seniory. Stačí uplavat 50 m libovolným stylem a nechat si čas změřit plavčíkem. Stačí, když u plavčíka nahlásíte, že se chcete akce zúčastnit, plavčík Vám změří stopkami čas a zapíše Vás do listiny plavců.  

Plave se volným stylem na 50 m (dva bazény). Plavec má možnost startovního skoku.
Závodníci jsou rozděleni dle věku: 
1. Kategorie 5–10 let
2. Kategorie  11–15 let
3. Kategorie  16–20 let
4. Kategorie  21–40 let
5. Kategorie  41–60 let
6. Kategorie nad 60 let 
Výhry: V každé kategorii budou odměněni tři nejrychlejší plavci takto:
1. místo 3 vstupy ZDARMA
2. místo 2 vstupy ZDARMA
3. místo 1 vstup ZDARMA

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, minihřiště s umělým osvětlením nebo veřejně přístupnou atletickou dráhu TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu,...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.