• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Městský bazén má nové pískové filtry

V posledním červnovém týdnu proběhla plánovaná výměna dvou pískových filtrů, které se starají o čistotu vody v Městském bazénu. "Původní filtry dodané při stavbě bazénu v roce 2003 již řadu let přesluhovaly a byly v havarijním stavu", zdůvodňuje jejich výměnu ředitel Čelákovické sportovní Ing. Petr Bambas

a dodává: "Současně s dodávkou nových filtrů francouzské značky MMC byl vysoutěženou dodavatelskou společností Bazenservis s.r.o. vyměněn i křemičitý písek, v celkové hmotnosti bezmála tři tuny v jednom filtru. Současně došlo i k úpravám potrubí a armatur tak, aby bylo možné kdykoli v budoucnu vyměnit libovolný filtr za provozu. Původní zapojení totiž umožňovalo jen odpojení obou filtrů najednou, což mohlo kdykoli fatálně ohrozit provoz bazénu."


Po březnové kompletní výměně filtrů vzduchotechniky (první v historii bazénu!!) v Městském bazénu tak Čelákovická sportovní pokračuje v postupné nápravě zanedbaného stavu tohoto významného čelákovického sportoviště.

 


Vypískování původních filtrů z roku 2003


Příprava nových filtrů francouzské značky MMC k inslataci do strojovny bazénu


Původní  filtry a jejich osazení ve strojovně


Nové pískové filtry a jejich aktuální osazení umožňující kdykoli za provozu odstávku a výměnu libovolného filtru


Aktuálně probíhá v Městském bazénu plánovaná letní odstávka. Na plavce se těšíme znovu v pondělí 22. srpna 2016.
Čelákovická sportovní, p.o.

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, Městský stadion (travnatá plocha, minihřiště s umělým osvětlením, atletická dráha) nebo víceúčelová sportoviště v Čelákovicích...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.