• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2021 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Městský bazén má nové pískové filtry

V posledním červnovém týdnu proběhla plánovaná výměna dvou pískových filtrů, které se starají o čistotu vody v Městském bazénu. "Původní filtry dodané při stavbě bazénu v roce 2003 již řadu let přesluhovaly a byly v havarijním stavu", zdůvodňuje jejich výměnu ředitel Čelákovické sportovní Ing. Petr Bambas

a dodává: "Současně s dodávkou nových filtrů francouzské značky MMC byl vysoutěženou dodavatelskou společností Bazenservis s.r.o. vyměněn i křemičitý písek, v celkové hmotnosti bezmála tři tuny v jednom filtru. Současně došlo i k úpravám potrubí a armatur tak, aby bylo možné kdykoli v budoucnu vyměnit libovolný filtr za provozu. Původní zapojení totiž umožňovalo jen odpojení obou filtrů najednou, což mohlo kdykoli fatálně ohrozit provoz bazénu."


Po březnové kompletní výměně filtrů vzduchotechniky (první v historii bazénu!!) v Městském bazénu tak Čelákovická sportovní pokračuje v postupné nápravě zanedbaného stavu tohoto významného čelákovického sportoviště.

 


Vypískování původních filtrů z roku 2003


Příprava nových filtrů francouzské značky MMC k inslataci do strojovny bazénu


Původní  filtry a jejich osazení ve strojovně


Nové pískové filtry a jejich aktuální osazení umožňující kdykoli za provozu odstávku a výměnu libovolného filtru


Aktuálně probíhá v Městském bazénu plánovaná letní odstávka. Na plavce se těšíme znovu v pondělí 22. srpna 2016.
Čelákovická sportovní, p.o.

Nabízíme

Zájmovým sdružením i ostatním institucím nabízíme kdykoli v průběhu roku možnost pořádaní sportovních soustředění či akcí, sportovní vyžití pro školy v přírodě, letní dětské tábory nebo pořádání firemních akcí.

Využijte všech našich sportovišť:
Městský bazén s tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm, Sportovní halu Vikomt, minihřiště s umělým osvětlením nebo veřejně přístupnou atletickou dráhu TJ Spartak Čelákovice na Městském stadionu,...

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.