• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2019 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

3. října 2016

DH MDDM / Ve spolupráci s výrobcem Bonita Group Service s,r.o. jsme zajistili odvoz a demontáž točidla (kolotoče na stání) osazeného v roce 2015.

Točidlo bylo chybně vyrobené i zabudované a ještě letos na podzim se vrátí zpět tak, aby vyhovovalo bezpečnostním normám

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.