• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2019 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

17. června 2016

DH Sedlčánky / Bezprostředně po převzetí hřiště do správy jsme objednali u herní sestavy dodatečnou montáž podesty a výměnu skluzavky, tak aby nehrozilo nebezpečí úrazu při klouzání (nedostatečná vzdálenost skluzavky od nohy herní sestavy).

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.