• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2019 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

13. srpna 2017

DH Na Stráni / Na základě provozních zkušeností a názoru veřejnosti i znalkyně provádějící pravidelné roční revize herních prvků jsme se rozhodli změnit / vylepšit dopadovou plochu pod houpačkou "hnízdo". Po pozitivních zkušenostech z nového DH V Hájku jsme se rozhodli pořídit o osadit nové certifikované zatravňovací pryžové rohože.

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.