• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2019 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Městský bazén Čelákovice - ceník

 

Uložit soubor

OSTATNÍ  
Zapůjčení 1 ks klíče (záloha) 50,- Kč
Instruktor, plavčík (vodní dozor) 200,- Kč / hod.
Pronájem celého bazénu 1.800,- Kč / hod.
Pronájem reklamní plochy o velikosti 2x1 m 5.000,- Kč / 12 měsíců

 

V případě dotazů, nebo zájmu o rezervace nás kontaktujte.


Ceník byl schválen usneseními Rady města Čelákovice č. 19/2015/6.3 ze dne 14. července 2015 a č. 30/2015/6.2 ze dne 18. listopadu 2015.

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.