• Městský bazén Čelákovice

  • Městský stadion

  • Tělocvična

  • Minihřiště UEFA

  • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2019 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Hřiště a sportoviště

Sportovní areál Záluží

Nové Dětské hřiště, Sportovní hřiště a Workoutové hřiště v Záluží by vznikne v roce 2018! Stavební práce byly zahájeny a slavnostní otevření proběhne v průběhu léta 2018.

 

 

 

Nové SH, DH a workout vzniknou v těsném sousedství stávajícího fotbalového hřiště v Záluží, které by mělo v roce 2018 také projít zásadní rekonstrukcí. Projektová dokumentace ke Sportovnímu areálu Záluží (plocha cca 2.500 m2) vznikla v únoru 2017, územní rozhodnutí nabylo právní moci 11.7.2017 a následně bylo vydáno i stavební povolení na parkovací plochy a venkovní zpevněné plochy.

Dětské hřiště s cca 10 herními prvky bude mít plochu 300 m2, víceúčelová sportovní plocha s modulovým umělým povrchem bude mít rozměry 30 x 18 metrů a nabídne basketbalové koše i fotbalové branky, chybět nebude workoutové hřiště o rozměrech cca 10 x 8 metrů. Sportovní areál v Záluží by měl mít také asfaltovou in-line dráhu v délce 150 metrů, fitness prvky nejen pro seniory a odpočinkový altán.

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.